Speaking - Unit 12 trang 139 tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Work in pairsAsk and answer questions about the Asian Games, using the information from the table below.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách sử dụng các thông tin từ bảng dưới đây.)

Example: (Ví dụ)

A: When and where were the 1st  Asian Games held?

(Thế vận hội châu Á lần thứ nhất được tổ chức khi nào và ở đâu?)

B: In 1951 in India.

(Năm 1951 tại Ấn Độ.)

A: How many countries took part in the Games?

(Bao nhiêu nước tham gia thế vận hội?)

B: Eleven. (11.)

A: How many sports were there at the Games?

(Có bao nhiêu môn thể thao tại thế vận hội?)

B: Six. (Sáu.)

Lời giải chi tiết:

A: When and where were the 2nd Asian Games held?

(Thế vận hội châu Á lần thứ hai được tổ chức khi nào và ở đâu?)

B: In 1954 in Philipines.

(Năm 1954 tại Phi-lip-pin.)

A: How many countries took part in the Games?

(Bao nhiêu nước tham gia thế vận hội?)

B: Eighteen. (18.)

A: How many sports were there at the Games?

(Có bao nhiêu môn thể thao tại thế vận hội?)

B: Eight(Tám.)

Task 2

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games.

(Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

Example: In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one gole medal and one bronze medal.

(Ví dụ: Trong môn thể dục thể hình, các vận động viên Việt Nam đã được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.)

Lời giải chi tiết:

- In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.

(Trong môn bi-da, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc.)

- In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.

(Trong môn karatedo, các vận động viên Việt Nam đã giành được hai huy chương vàng và một huy chương đồng.)

- In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

(Trong môn bắn súng, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương đồng.)

- In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

(Trong môn wushu, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close