Speaking - Unit 8 trang 93 tiếng Anh 11

Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. (Mai đang nói chuyện với Anna. Người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. Work in pairs. Practise reading the dialogue.

(Mai đang nói chuyện với Anna, người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam. Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại sau.)

Mai: Do you know that Tet holiday is next month?

(Bạn có biết tháng sau là nghỉ Tết không?)

Anna: What is Tet?

(Tết là gì?)

Mai: It’s the time when Vietnamese people celebrate the beginning of spring. It’s also the start of the lunar new year.

(Đó là khi người Việt Nam tổ chức lễ bắt đầu mùa xuân. Cũng là bắt đầu của năm mới âm lịch.)

Anna: When is it exactly?

(Chính xác  là khi nào?)

Mai: Well, this year it’s on the 9th of February.

(À, năm nay là ngày 9 tháng 2.)

Anna: What do you usually do at Tet?

(Bạn thường làm gì vào dịp Tết?)

Mai: Well, we eat a lot of special foods, we dress up and visit friends and relatives, and we also play some traditional games.

(À, mình ăn nhiều món đặc biệt, chúng mình ăn mặc đẹp và đi thăm bạn bè và họ hàng, và chúng mình cũng chơi một số trò truyền thống.)

Anna: Oh, that sounds really interesting.

(Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ.)

Bài 2

Task 2. Below are some popular holidays and celebrations in Vietnam and in the world. Work in pairsMatch holidays with their main purpose and activities.

(Dưới đây là một số ngày lễ phổ biến và lễ kỉ niệm ở Việt Nam và trên thế giới. Làm việc theo cặp. Ghép những ngày nghỉ với mục đích và hoạt động của chúng.)

Lời giải chi tiết:

1 - c - C               2. a - A                   3. b - B

Tạm dịch: 

Kỳ nghỉ/ Dịp lễ

Mục đích chính

Hoạt động

1. Lễ Tạ ơn ( ngày thứ 5 của tuần thứ 3 tháng 11)

a. Con người thể hiện tình cảm với nhau

A. Họ tặng nhau sô-cô-la, hoa hoặc quà đến người họ yêu.

2. Lễ Tình nhân ( ngày 14 tháng 2)

b. Con người tổ chức lễ mặt trăng tròn lớn nhất trong năm

B. Trẻ con đeo mặt nạ, đi diễu hành trên đường, tổ chức tiệc với món bánh đặc biệt và nhiều hoa quả, vân vân.

3. Tết Trung thu ( ngày 15 tháng 8 âm lịch)

c. Con người mừng vụ mùa thu hoạch

C. Các thành viên trong gia đình sum họp. Họ tổ chức bữa ăn lớn với gà tây nướng.

 

Bài 3

Task 3. Work in pairsAsk and answer about the holidays above, using the dialogue in Task 1 as the model.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những ngày nghỉ nói trên bằng cách sử dụng các cuộc đối thoại trong Task 1 như bài mẫu.)

Lời giải chi tiết:

A: What do you know about Mid-Autumn Festival?

(Bạn biết gì về Tết trung thu?)

B: People celebrate the largest full moon in the year and it's a special day for children.

(Mọi người ăn mừng mặt trăng tròn lớn nhất trong năm và đó là một ngày đặc biệt dành cho trẻ em.)

A: When is it exactly?

(Chính xác nó diễn ra khi nào?)

B: It falls on the fifteenth day of the 8th lunar month.

(Nó rơi vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.)

A: What do people do on that day?

(Mọi người làm gì vào ngày đó?)

B: People eat mooncakes, fruit, drink tea and admire the full moon.

(Mọi người ăn bánh trung thu, trái cây, uống trà và ngắm nhìn mặt trăng.)

A: What about the children?

(Trẻ con thì sao?)

B: Children have mooncakes and lots of fruit. Then they carry their beautiful glowing lanterns along the streets in their neighbourhood. Dragon dance is also a special activity on this day.

(Trẻ con ăn bánh trung thu và nhiều hoa quả. Sau đó chúng mang lồng đèn đi khắp các con đường trong xóm. Múa rống cũng là một hoạt động đặc biệt trong ngày này.)

A: Oh, that sounds really interesting.

(Ồ, điều đó nghe có vẻ thật thú vị.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close