Tiếng Anh 9 Unit 8 Project

Making a plan for a two-day trip Work in groups. 1. Discuss then choose a destination for your group's two-day trip. 2. Decide the means of transport and accommodation. 3. Create an itinerary which includes: 4. Estimate the costs. 5. Present your plan to your class. Add explanations where relevant.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Making a plan for a two-day trip

(Lập kế hoạch cho chuyến đi hai ngày)

Work in groups.

(Làm việc nhóm.)

1. Discuss then choose a destination for your group's two-day trip.

(Thảo luận sau đó chọn điểm đến cho chuyến đi hai ngày của nhóm bạn.)

Lời giải chi tiết:

Destination for my group's two-day trip: Hai Phong City - a port city in northern Vietnam, known for its beautiful beaches, historic sites, and vibrant culture.

(Điểm đến cho chuyến đi 2 ngày của nhóm mình: TP. Hải Phòng – một thành phố cảng ở miền Bắc Việt Nam, nổi tiếng với những bãi biển đẹp, di tích lịch sử và nền văn hóa sôi động.)

Bài 2

2. Decide the means of transport and accommodation.

(Quyết định phương tiện đi lại và chỗ ở.)

Lời giải chi tiết:

1. Transportation: by train.

Hai Phong is approximately 100 kilometers away from Hanoi, so the most convenient and economical means of transportation for us would be by train.

(Phương tiện di chuyển: bằng tàu hỏa.

Hải Phòng cách Hà Nội khoảng 100km nên phương tiện di chuyển thuận tiện và tiết kiệm nhất với chúng tôi là tàu hỏa.)

2. Accommodation: homestays in the city center.

(Chỗ ở: nhà dân homestay ở trung tâm thành phố.)

Bài 3

3. Create an itinerary which includes:

(Lập lịch trình bao gồm)

- the dates and the time (when to leave, when to return)

(ngày và giờ (khi nào đi, khi nào về))

- the tourist attraction(s) you want to visit

((các) địa điểm du lịch bạn muốn ghé thăm)

- the activities (what to do) and their timing (when to do)

(các hoạt động (làm gì) và thời gian (khi nào làm))

Lời giải chi tiết:

1. The dates and the time:

(Ngày, giờ)

- Departure date and time: 5.30 a.m, March 26th

(Ngày giờ khởi hành: 5h30 ngày 26/3)

- Return date and time: 7 p.m, March 28th

(Ngày giờ về: 19h ngày 28/3)

2. The tourist attractions and the activities:

(Các điểm du lịch và hoạt động)

Day 1: (Ngày 1)

- Lunch: Visit the local market to try specialities like banh da cua (crab noodle soup), and banh my cay.

(Bữa trưa: Tham quan chợ địa phương để thử các món đặc sản như bánh đa cua và bánh my cay.)

- In the afternoon: Explore the Hai Phong Museum to learn more about the city's history, culture, and maritime heritage.

(Buổi chiều: Khám phá Bảo tàng Hải Phòng để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và di sản hàng hải của thành phố.)

- In the evening: Explore the historic Hai Phong Opera House, known for its French colonial architecture.

(Buổi tối: Khám phá Nhà hát Hải Phòng lịch sử, nổi tiếng với kiến trúc thuộc địa Pháp.)

- Dinner: Have dinner at a seafood restaurant by the beach.

(Tối: Ăn tối tại nhà hàng hải sản ven biển.)

Day 2: (Ngày 2)

- Breakfast: Start day with breakfast at homestay.

(Ăn sáng: Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng tại nhà dân.)

- In the morning: Take a ferry to Cat Ba Island, known for its stunning beaches and limestone karsts. Explore Cat Ba National Park, home to diverse flora and fauna with breathtaking views.

(Buổi sáng: Đi phà tới Đảo Cát Bà, nơi nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và núi đá vôi. Khám phá Vườn Quốc gia Cát Bà, nơi có hệ động thực vật đa dạng với khung cảnh ngoạn mục.)

- Lunch: Enjoy lunch at a local restaurant on Cat Ba Island.

(Trưa: Thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng địa phương trên đảo Cát Bà.)

- In the afternoon: Spend the afternoon relaxing on one of Cat Ba Island's beautiful beaches, such as Cat Co Beach or Tung Thu Beach.

(Buổi chiều: Dành buổi chiều thư giãn trên một trong những bãi biển đẹp của Đảo Cát Bà như Bãi biển Cát Cò hoặc Bãi biển Tùng Thu.)

- In the evening: Explore the local markets in Hai Phong for souvenirs and handicrafts.

(Buổi tối: Khám phá các khu chợ địa phương ở Hải Phòng để mua quà lưu niệm và đồ thủ công.)

Bài 4

4. Estimate the costs.

(Ước tính chi phí.)

Lời giải chi tiết:

- Train fare: approximately 130,000 VND per person for a return ticket

(Giá vé tàu: khoảng 130.000 đồng/người/vé khứ hồi)

- Accommodation - homestay: 450,000 VND per night

(Chỗ ở – nhà dân: 450.000đ/đêm)

- Meals: budget around 400,000 VND per person, depending on the restaurant and type of cuisine.

(Ăn uống: ngân sách khoảng 400.000đ/người, tùy nhà hàng và phong cách ẩm thực)

- Ferry ticket prices estimate around 100,000 VND per person for a one-way ticket

(Giá vé phà ước tính khoảng 100.000 đồng/người/vé một chiều)

- Other costs: Budgeting 500,000 VND for shopping and miscellaneous expenses

(Chi phí khác: Dự trù 500.000 đồng cho việc mua sắm và các chi phí linh tinh)

Bài 5

5. Present your plan to your class. Add explanations where relevant.

(Trình bày kế hoạch của bạn trước lớp. Thêm giải thích khi có liên quan.)

Lời giải chi tiết:

Good morning class,

I'm very excited to share my group's itinerary for a two-day trip to Hai Phong, Vietnam. So, let's dive into our adventure!

Firstly, we'll depart bright and early at 5:30 a.m. on March 26th, embarking on a journey. Our return is scheduled for 7 p.m. on March 28th, ensuring we make the most of our time exploring this destination.

Our Day 1 will be filled with culinary delights and cultural exploration. We'll start by visiting a local market, where we'll sample some specialties like crab noodle soup and spicy baguette. Afterward, we'll visit Hai Phong's rich history and culture at the Hai Phong Museum, followed by an exploration of the historic Hai Phong Opera House. In the evening, we'll feast on fresh seafood at a beachfront restaurant.

Day 2 promises even more excitement as we venture to Cat Ba Island. A ferry ride will transport us to this picturesque island, where we'll spend the morning exploring its stunning beaches and lush landscapes in Cat Ba National Park. After indulging in a delicious lunch at a local restaurant, we'll unwind on the beaches of Cat Ba Island. Back in Hai Phong, we'll explore local markets for souvenirs and handicrafts, wrapping up our trip.

As for the estimated costs, we've budgeted wisely to ensure an affordable yet memorable trip. Train fares, accommodation at a homestay, meals, ferry tickets, shopping and miscellaneous expenses have all been taken into account, budget around 1,5 million VND,

In conclusion, this two-day trip to Hai Phong promises to be an unforgettable journey filled with culinary delights, cultural exploration, and breathtaking natural beauty.

Thank you for your attention!

Tạm dịch:

Chào buổi sáng cả lớp,

Tôi rất vui mừng được chia sẻ hành trình của nhóm mình trong chuyến đi hai ngày tới Hải Phòng, Việt Nam. Vì vậy, hãy đi sâu vào cuộc phiêu lưu của chúng tôi!

Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi hành sớm vào lúc 5h30 ngày 26/3, bắt đầu một cuộc hành trình. Sự trở lại của chúng tôi được lên kế hoạch vào lúc 7 giờ tối. vào ngày 28 tháng 3, đảm bảo chúng tôi tận dụng tối đa thời gian khám phá điểm đến này.

Ngày đầu tiên của chúng tôi sẽ tràn ngập những thú vui ẩm thực và khám phá văn hóa. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ghé thăm một khu chợ địa phương, nơi chúng ta sẽ nếm thử một số đặc sản như bún cua và bánh mì cay. Sau đó, chúng ta sẽ tham quan lịch sử và văn hóa phong phú của Hải Phòng tại Bảo tàng Hải Phòng, sau đó là chuyến khám phá Nhà hát lớn Hải Phòng lịch sử. Vào buổi tối, chúng ta sẽ thưởng thức hải sản tươi sống tại một nhà hàng bên bờ biển.

Ngày thứ 2 hứa hẹn sẽ còn thú vị hơn nữa khi chúng ta khám phá đảo Cát Bà. Một chuyến phà sẽ đưa chúng ta đến hòn đảo đẹp như tranh vẽ này, nơi chúng ta sẽ dành cả buổi sáng để khám phá những bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan tươi tốt ở Vườn Quốc gia Cát Bà. Sau khi thưởng thức bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng địa phương, chúng ta sẽ thư giãn trên bãi biển của Đảo Cát Bà. Trở lại Hải Phòng, chúng ta sẽ khám phá các khu chợ địa phương để mua đồ lưu niệm và đồ thủ công, kết thúc chuyến đi của mình.

Về chi phí ước tính, chúng tôi đã lập ngân sách một cách khôn ngoan để đảm bảo một chuyến đi đáng nhớ nhưng giá cả phải chăng. Giá vé tàu, chỗ ở tại nhà dân, bữa ăn, vé phà, mua sắm và các chi phí linh tinh khác đều đã được tính hết, ngân sách khoảng 1,5 triệu đồng,

Tóm lại, chuyến đi hai ngày đến Hải Phòng này hứa hẹn sẽ là một hành trình khó quên với những thú vui ẩm thực, khám phá văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục.

Cám ơn vì sự quan tâm của bạn!

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Looking back

  1. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 2. Fill in each blank with a suitable word or phrase. The first letter has been given. 3. Use a relative pronoun which, who, or whose to complete each sentence. 4. Combine each pair of sentences, using a suitable relative pronoun which, who, or whose.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss if these statements are true. 2. A tour guide is announcing the schedule for a one-day trip to the home of the Brontes. Listen and complete the missing information. 3. Look at the pictures, listen again and tick (✔) the two which illustrate the ideas of the listening passage. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✔) the thing(s) that the tour guide in the listening passage mentions in her announcement at the beginning of the tour. 5. Write a paragraph (100-120 words) intr

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 1

  1. Write the words under their correct pictures. 2. Read the passage and match the words and phrases in A with the definitions in B. 3. Read the passage again and answer the questions. 4. Work in pairs. Take turns to interview your partner about his / her recent tour. Take notes of your partner's answers. 5. Share with the class your partner's travel experience. You can then share what you think about it.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Communication

  Expressing obligation 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Express obligation in the following situations. 3. Read what people say about their travels. Then complete the table. 4. Work in groups. Share with your partners an unforgettable holiday you've taken. In your talk, you can mention

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 A Closer Look 2

  Grammar Relative pronouns: which, who, and whose 1. Underline the noun or noun phrase in each sentence that which or who refers to. 2. Underline the correct relative pronoun for each sentence. 3. Complete each sentence with who or whose. 4. Match a clause in A with a clause in B to make a complete sentence. 5. Work in pairs. Discuss and finish the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close