Writing - trang 24 - Unit 9- SBT tiếng Anh 7 mới

Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng các từ và cụm từ đã cho.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Make sentences, using the words and phrases below to help you.
Tạo thành câu, sử dụng các từ và cụm từ đã cho. 

Lời giải chi tiết:

1. I/love/music/, so l/wish/to attend/Rock in Rio/because/it/most famous/music/festival.

Đáp án: I love music, so I wish to attend Rock in Rio because it is the most famous music festival.

Tạm dịch: Tôi thích âm nhạc, vì thế tôi mong có thể tham gia lễ hội Rock tại Rio bởi vì nó là một lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất.

2. People/listen/various/types/music/there.

Đáp án: People can listen to various types of music there.

Tạm dịch:Người ta có thể nghe những loại nhạc khác nhau ở đó.

3. May 5th/Japanese people/celebrate/Japanese Boys' Day.

Đáp án:On May 5" Japanese people celebrate Japanese Boys' Day.

Tạm dịch:Vào ngày 5 tháng 5, người Nhật tổ chức ngày của Con trai.

4. Carp kites/be/hung up/outside/houses/this day.

Đáp án: Carp kites are hung up outside the houses on this day.

Tạm dịch: Diều cá chép được treo bên ngoài nhà vào ngày này.

5. Water Festival/be/occasion/Cambodians/celebrate/New Year.

Đáp án:The Water Festival is an occasion when Cambodians celebrate the New Year.

Tạm dịch:Lễ hội Nước là một dịp mà người Campuchia ăn mừng năm mới.

6. People/pour/water/each other/and/watch/dragon boat race/Lancang River.

Đáp án:People pour water on each other and watch the dragon boat race on the Lancang River.

Tạm dịch:Người ta tạt nước vào nhau và xem đua thuyền rồng ở sông Lancang.

7. Easter/be/important/religious/holiday/lot/countries/world.

Đáp án:Easter is an important religious holiday in a lot of countries in the world.

Tạm dịch: Lễ Phục sinh là một ngày lễ tôn giáo quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

8. On Diwali/family/gather/eat/sweets/exchange/gift.

Đáp án: On Diwali, families gather, eat sweets and exchange gifts.

Tạm dịch:Vào ngày lễ Diwali, các gia đình ăn kẹo và tặng quà cho nhau.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Using the information given in the table below to write a short paragraph about Boryeong Mud Festival in South Korea. 

Sử dụng thông tin đã cho trong bảng dưới đây viết một đoạn văn ngắn về lễ hội bùn Boryeong ở Hàn Quốc.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:  

Boryeong Mud Festival is the world’s biggest mud fight. It is held in South Korea every July. South Korean and international visitors attend it. It takes place in Daecheon Beach area, Boryeong, a quiet City 200 km South of Seoul. It originally launched the cosmetic benefits of local mud. The mud- related activities includes: a mud marathon, mud sliding, swimming in the mega tub, mud painting, mud massage...There are also other activities: Street parade, yacht parade, local specialities exhibition and sale... 

Tạm dịch: 

Lễ hội Bùn Boryeong là cuộc chiến bùn lớn nhất thể giới. Nó được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng Bảy hàng năm. Người Hàn Quốc và khách quốc tế đều tham gia lễ hội. Nó diễn ra ở khu vực bãi biển Daecheon, Boryeong, một thành phố yên tĩnh cách phía Nam Hàn Quốc 200km. Nó ban đầu quảng bá những lợi ích mỹ phẩm của bùn địa phương. Những hoạt động liên quan đến bùn bao gồm: đua marathon bùn, cắt bùn, bơi trong hố bùn, vẽ bùn, massage bùn... Cũng có những hoạt động khác: diễu hành đường phố, diễu hành du thuyền, triển lãm và bán những đặc sản địa phương...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close