Phonetics - trang 10 - Unit 8 – SBT tiếng Anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the underlined Tìm từ có cách phát âm khác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1. Find the word which has a different sound in the underlined
Tìm từ có cách phát âm khác.

A. played

B. closed

C. filled

D. needed

A. frightened

B. amazed

C.disappointed

D. terrified

A. thread

B. beam

C. breath

D. stead

A parade

B. waste

C. later

D. gravy

A. naked

B. cooked

C. booked

D. walked

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:
1. D;

Giải thích: Chọn D. needed vì âm "ed" được phát âm là /id/ trong những từ còn lại được phát âm là /d/.

2. C;

Giải thích:Chọn C. disappointed vì âm ed được phát âm là /id/, trong những từ còn lại được phát âm là /d/.

3. B;

Giải thích: Chọn B. beam vì âm "ea" được phát âm là /i:/, trong những từ còn lại được phát âm là /e/.

4. A;

Giải thích:Chọn A. parade, vì âm "a" được phát âm là /ə/, còn những từ còn lại được phát âm là /ei/.

5. A

Giải thích:Chọn A. naked vì âm "ed" được phát âm là /id/, còn những từ còn lại được phát âm là /t/.

Task 2. Talk about these pictures. Follow the example.

(Nói về những bức tranh dưới đây. Làm theo mẫu.)

 Lời giải chi tiết:

1. I didn't think she combed her hair. Actually, she brushed it.

phân biệt:

comb (v): chải bằng lược dẹt

brush (v): chải tóc bằng lược bàn chải

Tạm dịch: Tôi không nghĩ cô ấy đã chải tóc lược dẹt, thực thế cô ẩy chải lược bàn chải.

2. I didn't think he emptied his glass. Actually, he filled it.

Tạm dịch: Tôi không nghĩ anh ta đã uống hết cốc đó. Thực tế, anh ta đã rót đầy.

3. I didn't think they walked away. Actually, they waited a long time.

Tạm dịch: Tôi không nghĩ họ đã rời đi. Thực tế là họ đã chờ 1 khoảng thời gian lâu.

4. I didn't think the plane departed at 7 p.m. Actually, it landed then.

Tạm dịch: Tôi không nghĩ máy bay đã cất cánh lúc 7h tối. Thực tế, nó đã hạ cánh.

5. I didn't think he danced last night. Actually, he played chess.

Tạm dịch: Tôi không nghĩ anh ta đã nhảy cả đêm. Thực tế, anh ta chơi cờ.

6. I didn't think it snowed last week. Actually, it rained a lot. 

Tạm dịch: Tôi không nghĩ tuyết rơi vào tuần trước. Thực tế, nó mưa rất lớn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close