Reading - trang 14 – Unit 8 – SBT tiếng Anh 7 mới

Read about Ewan McGregor in his fans' blog and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gap. Đọc đoạn văn sau về Ewan McGregor trên blog một người hâm mộ và chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read about Ewan McGregor in his fans' blog and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gap.

(Đọc đoạn văn sau về Ewan McGregor trên blog một người hâm mộ và chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống.)

A. made

A. attended

A. acted

A. profit

A. filming

B. played

B. appeared

B. performed

B. money

B. film

C. worked

C. joined

C. starred

C. presents

C. to film

D. starred

D. participated

D. took

D. awards

D. filmed

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Ewan McGregor sinh ra ở Scotland vào năm 1971. Anh đã quyết định trở thành một diễn viên khi chỉ mới 9 tuổi và anh ấy đã đóng phim đầu tiên vào năm 1992. Cho đến nay, trong sự nghiệp của mình, anh đã xuất hiện trong nhiều loại phim khác nhau, bao gồm phim hài, phim ca nhạc, phim dài tập và loạt phim Star Wars. Chú anh ấy là Denis Lawson, xuất hiện trong phim Star Wars vào năm 1977 và McGregor đã đóng phim Star Wars đầu tiên của chú ấy 22 năm sau. Trong sự nghiệp của minh, Ewan McGregor đã làm việc với những diễn viên nữ như Cameron Diaz và Nicole Kidman và những phim của anh ấy tham gia đã giành được nhiều giải thưởng. Anh thích diễn xuất và khi hoàn thành bộ phim ca nhạc Moulin Rouge, anh nói, “Tôi chưa bao giờ vui hơn khi làm bất kỳ điều gì khác trong đời.”

Lời giải chi tiết:

1. A

make film (làm phim) 

2. B

appear (xuất hiện) 

3. C

star (đóng vai chính) 

4. D

award (giải thưởng) 

5. A

filming ( quay phim) 

Bài 2

Task 2. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

(Đọc đoạn văn sau về Kirsten Dunst và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

Kirsten Dunst was born in New Jersey, USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her firsts TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen's New Stories (1989).

In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her a Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

Over the next few years, she starred inmore hit movies including Little Women (1994),Jumanji (1995), the romantic Get Over It (2001) and Mona Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002 and 2004) with Tobey Maguire, where she plays the part of superhero Spider-Man's girlfriend, Mary Jane.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Kristen Dunst sinh ra ở New Jersey, Mỹ, vào năm 1982. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu khi lên 3 tuổi, khi cô xuất hiện trong quảng cáo truyền hình đầu tiên của mình. Cô đã đóng phim đầu tiên với một vai nhỏ trong Woody Ailen’s New York Stories (1989).

Vào năm 1994, cô có bước đột phá lớn trong phim Interview with Vampire (Cuộc phỏng vấn ma cà rồng), diễn cùng với siêu sao nổi tiếng Brad Pitt và Tom Cruise. Với vai diễn là một đứa trẻ đáng sợ, cô đã giành được đề cử giải Quả cầu Vàng, giải MTV Awards cho diễn xuất đột phá nhất và giải thưởng Satum cho nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất.

Qua nhiều năm, cô đã đóng những phim nổi tiếng gồm: Little Women (1994), Jumanji (1995), phim lãng mạn Get Over It (2001) và Mona Lisa Smile với Julia Roberts (2003). Tuy nhiên, hầu hết phim thành công của cô là loạt phim Spider-man (2002 và 2004) với Tobey Maguire, trong đó cô đóng vai bạn gái của siêu anh hùng Người nhện, Mary Jane.

Lời giải chi tiết:

1. Kirsten Dunst was born in 1982, in New Jersey, USA.

Thông tin: Kirsten Dunst was born in New Jersey, USA, in 1982.

2. It was New York Stores (1989).

Thông tin: She made her film debut with a small part in Woody Allen's New Stories (1989).

3. She played the part of a creepy kid.

Thông tin: In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her a Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

4. She won the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

Thông tin: Her performance as a creepy kid earned her a Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

5. Her most successful films are the Spider-Man films (2002 and 2004).

Thông tin: However, her most successful films are the Spider-Man film (2002 and 2004) with Tobey Maguire, where she plays the part of superhero Spider-Man's girlfriend, Mary Jane.

Bài 3

Task 3. This is Duong's letter to his friend telling him about his favourite film. Put the following paragraphs in the correct order.

(Đây là bức thư của Dương gửi bạn cậu ấy nói về bộ phim cậu ấy thích nhất. Sắp xếp các đoạn văn theo đúng thứ tự.)

A: Spider-Man 2 is a sicence fiction film set in the USA. It stars Tobey Maguire, my favourite actor. Spider-Man, who is also Peter Parker, has special spider-like powers. He can jump from building to building and make huge spider webs to save people. In this film his adventures continue when he meets the evil Doc Ock, who has powers just like Spiderman. At the same time Peter Parker is in love with Mary Jane, played by Kirsten Dunst, but he can't tell her because he has to keep Spider-Man a secret. I won't tell you what happens in case you want to watch it!

B: What about you? What types of films do you like? 

Have you been to the cinema lately? What did you see? Write back and tell me.

Yours,

Duong

C: Dear Nick,

How are you? I'm writing to te you about the great film I saw last Saturday at the cinema. I went to see Spider-Man 2 with some friends.

D: Spider-Man 2 has a lot of fantastic action scenes and the stunts are amazing. The film also has romance - there's something for everyone. I think it is worth watching.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Chào Dick, Bạn khỏe không? Mình viết thư cho bạn để kể cho bạn nghe về phim hay mà mình đã xem vào thứ Bảy tuần rồi ở rạp. Mình xem phim Người nhện 2 với vài người bạn.

Người nhện 2 là phim khoa học viễn tưởng được thực hiện ở Mỹ. Nó do ngôi sao Tobey Maguire, diễn viên yêu thích của mình đóng. Người nhện, cũng chính là nhân vật Peter Parker, có sức mạnh như con nhện đặc biệt. Anh ấy có thể nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và tạo ra những mạng nhện lớn để cứu người. Trong phim này, cuộc phiêu lưu của anh tiếp tục khi anh ấy gặp ác nhân Doc Ock, người mà có sức mạnh như người nhện. Cùng lúc đó, Peter Parker lại đem lòng yêu Mary Jane, do Kirste Dunst đóng, nhưng anh không thể nói với cô bởi vì anh phải giữ bí mật về người nhện. Mình sẽ không nói cho bạn chuyện gì đã xảy ra trừ khi bạn muốn xem!

Người nhện 2 có nhiều cảnh hành động thú vị và diễn xuất hấp dẫn. Phim cũng có cảnh lâng mạn - có những điều dành cho mọi người. Mình nghĩ thật đáng xem.

Còn bạn thì sao? Bạn thích loại phim gì?

Gần đây bạn có đến rạp chưa? Bạn đã xem gì? Viết lại và kể mình nghe nhé. 

Thân,

Dương

Lời giải chi tiết:

C-A-D-B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close