Reading - trang 47 – Unit 6 – SBT tiếng Anh 7 mới

Complete the blanks (1-7) of the dialogue with the appropriate phrases (A-G). Hoàn thành chỗ trống từ (1-7)của đoạn hội thoại với các cụm từ (A-G).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the blanks (1-7) of the dialogue with the appropriate phrases (A-G).

(Hoàn thành chỗ trống từ (1-7)của đoạn hội thoại với các cụm từ (A-G).)

Lời giải chi tiết:

1 - F; 2 - C; 3 - E; 4 - A; 5 - G; 6 - D; 7 - B

Tạm dịch: 

Mai: Đó là gì vậy Ben?

Ben: Nó là biểu tượng của đại học Oxford.

Mai: À, tôi biết. Trường đại học đó ở đâu?

Ben: Nó nằm ở Oxford, nước Anh, Vương quốc Anh. Nó được coi là trường đại học lâu đời nhất ở thế giới nói tiếng Anh.

Mai: Vâng. Nó được thành lập khi nào?

Ben: Ngày thành lập chính xác thì không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ nó được thành lập vào năm 1096.

Mai: Những sinh viên được dạy ở Oxford như thế nào? 

Ben: À, họ được dạy và hỗ trợ bởi những giảng viên nổi tiếng và những giáo sư của các bộ phận và các khoa.

Mai: Đại học đó kiểu như thế nào?

Ben: Ý bạn là sao?

Mai: Nghĩa là xếp loại của nó.

Ben: Nằm trong top 5 trường đại học trên thế giới.

Mai: Tôi hi vọng mình sẽ trở thành sinh viên trường đó trong tương lai.

Ben: Tôi cũng hy vọng thế.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Read the passage and tick statements with T for true and F for false.

(Đọc đoạn văn và đánh dấu tick vào cột T với câu đúng, vào cột F nếu câu sai.)

The University of Cambridge is a public university. It is located in Can the United Kingdom. It is regarded as the second oldest university( after the University of Oxford) in the United Kingdom and the third oldest surviving university in the world.

The University of Cambridge was formed in 1209. Over the years, it is considered to be one of the most prestigious institutions of higher education in the United Kingdom and the world. In 2012, the university was ranked second after Harvard in the United States of America.

Today, Cambridge is a collegiate university with a student population about 18,000. Its faculties, departments and 31 colleges occupy different locations in Cambridge. Graduates of the university have won a total of 65 Nobel Prizes, the most of any university in the world.

 

T

F

  1. The University of Cambridge was founded in 1209.
  2. It is regarded as the second-oldest surviving university in the world.
  3. The university was ranked second after Harvard in 2012.
  4. It is the most prestigious institution of higher education in the world.
  5. There are eighteen thousand students studying at the university.
  6. The university consists of 31 faculties, departments, and colleges.
  7. The university has won a total of 65 Nobel Prizes.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. T 4. F
5. T 6. F 7. F
 
Tạm dịch 

Trường Đại học Cambridge là trường đại học công lập. Nó nằm ở Cambridge, Liên hiệp Vương quốc Anh. Nó được coi là trường đại học lâu đời thứ hai (sau Đại học Oxford) của Liên hiệp Vương quốc Anh và là trường đại học còn tồn tại lâu đời thứ ba trên thế giới.

Trường Đại học Cambridge được thành lập năm 1209. Trong những năm qua, nó luôn được coi là một nền giáo dục đại học công lập có uy tín ở Liên hiệp Vương quốc Anh và trên thế giới. Trong năm 2012, trường được xếp hạng đứng thứ 2 sau trường Đại học Harvard của Mỹ.

Hiện nay, Cambridge là học viện với khoảng 18.000 sinh viên. Các khoa, ngành và 31 trường cao đẳng chiếm vị trí khác nhau trong Cambridge. Sinh viên đại học của trường đã giành tổng cộng 65 giải Nobel trong hầu hết các trường đại học trên thế giới.

1. Trường Đại học Cambridge được thành lập vào năm 1209.

2. Nó được xem là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới.

3. Trường đại học đứng thứ hai sau Harvard vào năm 2012.

4. Nó là học viện danh giá nhất trên thế giới.

5. Có 18.000 sinh viên đang học tại trường.

6. Trường đại học bao gồm 31 ngành, khoa và cao đẳng.

7. Đại học đã từng giành tổng 65 giải Nobel. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close