Writing – trang 16 – Unit 8 – SBT tiếng Anh 7 mới

Rewrite the sentences, using the words given. Viết lại các câu sau, sử dụng từ đã cho.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the sentences, using the words given. 
Viết lại các câu sau, sử dụng từ đã cho.

Lời giải chi tiết:

1. This is wet weather is so depressing. MAKES

______________________________________

Đáp án: This wet weather makes me so depressed.

Tạm dịch:  Thời tiết ẩm ướt làm tôi cảm thấy khó chịu.

2. I was very disappointed not to get the job. DISAPPOINTING

______________________________________

Đáp án:It was very disappointing not to get the job.

Tạm dịch:Thật thất vọng khi tôi không có được công việc đó.

3. Her behaviour annoyed her teachers. FOUND

______________________________________

Đáp án:Her teachers found her behaviour annoying.

Tạm dịch:Giáo viên của cô ấy thấy thái độ của cô ấy thật đáng khó chịu.

4. I thought the ending of the film is quite shocking. AT

______________________________________

Đáp án:.I was shocked at the end of the film.

Tạm dịch: Tôi thật sốc vì đoạn cuối phim.

5. I feel very relaxed when I see a romantic comedy. SEEING

______________________________________

Đáp án: Seeing a romantic comedy is very relaxing.

Tạm dịch:Xem một phim hài lãng mạn thật thư giãn.

Bài 2

Task 2a. Think of your favourite film and make notes under the headings:
Nghĩ về bộ phim bạn thích nhất và ghi lại theo các tiêu chí sau:
 
 
b. Now write a letter to your penfriend (60-80 words). Use the letter in Reading 3 to help you.
Viết một bức thư cho bạn của mình (60 - 80 từ). Có thể sử dụng các từ trong bài đọc 3.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Dear John,

How are you? Hope you have a nice weekend.

This week I will go to cinema with my mum to watch "Beauty and Beast" cartoon. I hear that it is a great film. It’s about the love between a beast who is actually a prince and a poor beautiful girl. The characters are colorful with costumes and special effects.

Have you watched any fihn recently?

Cheers,

Hoa

Tạm dịch: 

Chào John,

Cậu khỏe chứ? Hy vọng cậu có một cuối tuần vui vẻ.

Tuần này mình sẽ đi đến rạp phim cùng mẹ xem phim hoạt hình "Người đẹp và Quái vật". Mình nghe nói đó là một phim hay. Nó nói về tình yêu giữa một quái vật người mà thực sự là một hoàng tử và một cô gái nghèo xinh đẹp. Những nhân vật đầy màu sắc với trang phục và hiệu ứng đặc biệt. Gần đây bạn có xem phim gì không?

Thân ái, 

Hoa.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Unit 8 - Films - Phim
list
close
Gửi bài Gửi bài