Phonetics - trang 36 - Unit 11 – SBT tiếng Anh 7 mới

Practise the following questions. Thực hiện các câu hỏi sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practise the following questions.
Thực hành các câu hỏi sau. 

 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Hệ thống vận tải trong tương lai sẽ như thế nào?

2. Đây là xe đạp của bạn à?

3. Tên của ô tô bay mới là gì?

4. Trong năm 2050 năng lượng mặt trời sẽ phổ biến chưa?

5. Con người sẽ bay từ một hành tinh sang hành tinh khác như thế nào?

Bài 2

Task 2. Put the questions into the correct category, then practise saying them.

Xếp mỗi câu hỏi sau vào đúng cột và luyện nói các câu hỏi đó.

1.   What will you do when you grow up? 

2.   Do you want to be a millionaire?

3.   How eco-friendly will cars be in the next 20 years?

4.   Could you check the weather forecast for me? Will it rain tomorrow?

5.   Which transport will be most popular in the future? 

 

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

 

Bài 3

Task 3. Practise the following conversation. 

Luyện tập đoạn hội thoại sau.

Phong: Have you got a bike, Tuan Anh? 

Tuan Anh: Yes, I have. I bike to school every day.

Phong: Do you think it's the best way to move around?

Tuan Anh: Well... I don't know. Sometimes it's quite slow, especially when I'm already late. But it's eco-frie Do you have one, Phong?

Phong: Yes, but I wish I could use it more often. Do you think we need special lanes for bikes?

Tuan Anh: Yes, I think so. There're too many motorbikes. So how do you go to school?

Phong: I take the bus. I think we will soon have tubes in our city as well.

 

Lời giải chi tiết:

Phong: Tuấn Anh có xe đạp không?

Tuấn Anh: Vâng, tôi có. Tôi đạp xe đến trường mỗi ngày.

Phong: Bạn có nghĩ đó là cách tốt nhất để di chuyển?

Tuấn Anh: À ... Tôi không biết. Đôi khi nó khá chậm, đặc biệt là khi tôi đã muộn. Nhưng đó là bạn sinh thái. Bạn có chưa, Phong?

Phong: Vâng, nhưng tôi ước mình có thể sử dụng nó thường xuyên hơn. Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần làn đường đặc biệt cho xe đạp không?

Tuấn Anh: Vâng, tôi nghĩ vậy. Có quá nhiều xe máy. Vậy bạn đi học bằng cách nào?

Phong: Tôi đi xe buýt. Tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ sớm có ống trong thành phố của chúng tôi.


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close