Writing – trang 34 – Unit 4 – SBT tiếng Anh 7 mới

Rewrite the sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng phần đầu đã cho ở mỗi câu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each. 

(Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng phần đầu đã cho ở mỗi câu.)

1. The tickets to the show are too expensive for us.

- The tickets to the show cost________________________________.  

2. Khanh is a better painter than Giang.

- Giang can't_______________________________.

3. Charles Dickens' novels attract a lot of children.

- A lot of children_______________________________.        

4. Her book is not the same as mine.

- Her book is_______________________________.         

5. We can get to the art gallery in half an hour.

- It only_______________________________.

Lời giải chi tiết:

1. The tickets to the show cost too much for us.

Giải thích: too much (quá nhiều) 

Tạm dịch: Vé cho buổi diễn quá đắt cho chúng ta.

2. Giang can't paint as well as Khanh.

Giải thích: sử dụng cấu trúc so sánh bằng 

Tạm dịch:  Khanh là một họa sĩ giỏi hơn Giang.

3. A lot of children are attracted by Charles Dickens' novels.

Giải thích: sử dụng cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn 

Tạm dịch: Tiểu thuyết của Charles Dickens thu hút nhiều trẻ em.  

4. Her book is different from mine.

Giải thích: be diferent from st (khác với gì)  

Tạm dịch:  Sách của cô ấy không giống sách tôi.

5. It only takes half an hour to get to the art gallery.

Giải thích: take time to V (dành thời gian cho việc gì) 

Tạm dịch: Chúng ta có thể đến được buổi triển lãm nghệ thuật trong nửa giờ nữa.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Write an invitation to one of your friends or relatives, using the following:

(Viết lời mời cho một trong những người bạn hoặc người thân của bạn bằng cách sử dụng như sau:)

- To: Live show of The Finger Family 

- Time: 8 o'clock, Saturday night

- Place: The Big Theatre

- Time to meet: 7.45 p.m 

Lời giải chi tiết:

Dear Nam,

How are you? There will be a Live Show of The Finger Family in The Big Theatre this Saturday night. It will be performed at 8 o’clock. Shall we go there together? It will be a great show.

If you agree, I think we should meet at 7:45 pm at the gate of the theatre. I will book the ticket by telephone and we will get them at the ticket counter outside.

Cheers,

Hoa

Tạm dịch:

Chào Nam,

Cậu khỏe chứ? Sẽ có một buổi trình diễn trực tiếp tên The Finger Family ở nhà hát lớn vào tối thứ Bảy này. Nó sẽ được trình diễn lúc 8 giờ tối. Chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Nó sẽ là một buổi trình diễn tuyệt vời.

Nếu cậu đồng ý, mình nghĩ chúng ta nên gặp nhau lúc 7 giờ 45 ở cổng nhà hát. Mình sẽ đặt vé bằng điện thoại và chúng ta sẽ lấy vé ở quầy vé bên ngoài.

Thân ái,

Hoa

Bài 3

Task 3. Read the following facts and write a paragraph about Michael Jackson.

(Đọc các chi tiết sau và viết một đoạn văn về Michael Jackson.) 

1. born: August 29,1958, Gary, Indiana, the US

2. 1964 joined band "the Jackson Brothers".

3. Began his solo career.

4. called 'the King of Pop', got a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards.

5. 'Earth Song' - one of his most successful songs.

6. died June 25, 2009, Los Angeles, California, the US.

Lời giải chi tiết:

Michael Jackson was born on August 29, 1958, in Gary, Indiana, the United States. In 1964, Michael joined the band 'the Jackson Brothers'. He began his solo career in 1971. He was called 'the King of Pop', and in his career, he got a lot of awards, including 13 Grammy Awards and 26 American Music Awards. 'Earth Song' is one of his most successful songs. He died on June 25, 2009, in Los Angeles, California, the US.

Tạm dịch:  

Michael Jackson sinh ra ở Gary, Indiana, Mỹ vào ngày 29 tháng 8 năm 1958. Vào năm 1964, Michael Jackson đã tham gia ban nhạc “The Jackson Brothers". Ông ấy đã bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 1971. Ông ấy đã được gọi là Vua nhạc pop và trong sự nghiệp của mình, ông đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm 13 giải Grammy và 26 giải Ảm nhạc Mỹ. “Earth Song" là một trong những bài hát thành công nhất của ông. Ông mất vào ngày 25 tháng 6 năm 2009 ở Los Angeles, California, Mỹ.

          Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close