Speaking – trang 12 – Unit 2 – SBT tiếng Anh 7 mới.

Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick (  the ones you agree with and cross (x) the ones you don't.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick ( P the ones you agree with and cross (x) the ones you don't.

(Các câu dưới đây nói về cách để sống khỏe và hạnh phúc. Đánh dấu (P) nếu bạn đồng ý và dấu (x) nếu bạn không đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

1. Don't hate people. It makes you tired. (x)

Tạm dịch: Đừng ghét mọi người. Việc đó chỉ khiến bạn mệt mỏi.

2. The more you laugh, the happier you are, and the longer you live. (v)

Tạm dịch: Bạn càng cười nhiều thì bạn càng vui vẻ và càng sống lâu hơn.

3. Never play in the sun. It harms your skin. (x)

Tạm dịch: Đừng bao giờ chơi dưới ánh mặt trời. Nó sẽ gây hại cho da.)

4. Don't drink fresh milk. You will get fat. (x)

Tạm dịch: ĐỪng uống sữa tươi. Bạn sẽ bị béo.

5. The more calories you take, the better it is. (v)

Tạm dịch: Bạn càng hấp thụ nhiều calo bao nhiêu thì càng tốt.

6. Clean water, fresh air, and a balanced diet are the causes of a long life. (v)

Tạm dịch: Nước khoáng, không khí sạch sẽ và một chế độ ăn cân bằng khiến con người sống lâu.

Bài 2

Task 2. Share your ideas with your partner and start conversations.

(Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn bè và bắt đầu cuộc hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

Example:

- I don't agree with sentence one.

- Why not?

- Because there are bad people and I cannot stop hating them.

Tạm dịch:

A: Mình không đồng ý với câu 1. 

B: Tại sao không?

A: Bởi vì có những người xấu và mình không thể không ghét họ.

Bài 3

Task 3. Two people are talking about some common practices in Viet Nam. Put the sentences in the correct order. 

(Hai người đang nói về một vài bài tập chung ở Việt Nam. Điền thứ tự các câu sao cho đúng.)

___ B: Why do they do that?

___ A: The fishermen in my village drink fish sauce before they get down to the sea.

__ B:  It can prevent people from getting cancer.

___ A: Interesting. In my area we drink a lot of green tea.

_____A: Why green tea?

___ A: The sauce gives them strength to stand the cold in water.

_____Can you continue the conversation with another practice you know?

Lời giải chi tiết:

A: The fishermen in my village drink fish sauce before they get down to the sea. B: Why do they do that?

A: The sauce gives them strength to stand the cold in water.

B: Interesting. In my area we drink a lot of green tea.

A: Why green tea?

B: It can prevent people from getting cancer.

Tạm dịch:

A: Ngư dân ở làng tôi uống nước mắm trước khi họ xuống biển.

B: Tại sao họ làm thế?

A: Nước mắm cho họ sức mạnh để chịu lạnh trong nước.

B: Thú vị đó. Ở khu vực tôi, chúng tôi uống nhiều trà xanh.

A: Tại sao lại là trà xanh?

B: Nó có thể người ta tránh bị bệnh ung thư. 

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Unit 2 - Health - Sức khỏe
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài