Writing – trang 35 – Unit 10 – SBT tiếng Anh 7 mới

Write the answers to the questions about energy sources. Viết câu trả lời cho câu hỏi về nguồn năng lượng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write the answers to the questions about energy sources.
Viết câu trả lời cho câu hỏi về nguồn năng lượng.

 

Lời giải chi tiết:

1. What is a carbon footprint?

___________________________

Đáp án:  It s me negative effects we have on the environment.

Tạm dịch: Dấu chân carbon là gì?

- Nó là ảnh hưởng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

2. Why is oil a non-renewable energy source?

___________________________

Đáp án:  Because it takes a long time to replace it.

Tạm dịch:Tại sao dầu là một nguồn năng lượng không thể tái tạo được?

- Bởi vì phải mất một thời gian dài để thay thế nó.

3. What are the disadvantages of nudear power?

___________________________

Đáp án:  It is expensive and dangerous.

Tạm dịch:Điều bất lợi của năng lượng hạt nhân là gì?

- Nó đắt và nguy hiểm.

4. Why should we save energy?

___________________________

Đáp án: Because it's important in everyone's life.

Tạm dịch:Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?

- Bởi vì nó quan trọng trong cuộc sống mỗi người.

5. What should we do to reduce our electric bills?

___________________________

Đáp án: We should use low energy light bulbs in our houses or turn off the lights before going to bed.

Tạm dịch: Chúng ta nên làm gì để giảm hóa đơn tiền điện?

- Chúng ta nên sử dụng những bóng đèn năng lượng thấp trong nhà hoặc tắt đèn trước khi rời đi.

6. What should the goverment do to reduce the use of petrol?

___________________________

Đáp án: The government should increase the tax on petrol.

Tạm dịch:Chính phủ nên làm gì để giảm việc sử dụng xăng?

- Chính phủ nên tăng thuế lên xăng dầu.

7. What type of energy source will be used in Viet Nam in the future?

___________________________

Đáp án: Hydro power and solar energy will be used.

Tạm dịch:Loại năng lượng nào sẽ được dùng ở Việt Nam trong tương lai?

- Thủy điện và năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng.

8. Why do you think biogas will be used in the future?

___________________________

Đáp án:  Because it's abundant and clean.

Tạm dịch: Tại sao bạn nghĩ khí sinh học (biogas) sẽ được dùng trong tương lai?

- Bởi vì nó nhiều và sạch.

Bài 2

Task 2. Write a paragraph about how to save home energy, using the following outline.

Introduction

Body 

- use/short shower head/or/buy''low-flow' shower/use less baths

- turn off/lights/conditioners/before/leave home/whenever/not in/rooms

- keep/refrigerator doors/ closed

- go/school/bike

Conclusion

 

Lời giải chi tiết:

 Đáp án gợi ý:

Good morning/afternoon ladies and gentlemen,

My name is Nam. Today I'm going to tell you how to save home energy.

Most people use too much electricity and water at home. You can reduce the amount of energy by

-using short shower heads or buy ’low-flow' showers;

-turning off the lights and air conditioners before leaving home or whenever you are not in your rooms.

-keeping the refrigerator doors closed.

-going to school by bike.

If you take my advice, you won't have to pay so much for your bills, and you can save necessary energy.

Thanks for listening. 

Tạm dịch:

Chào buổi sáng / buổi chiều quý ông và quý bà,

Tôi tên là nam Hôm nay tôi sẽ nói cho bạn biết làm thế nào để tiết kiệm năng lượng gia đình.

Hầu hết mọi người sử dụng quá nhiều điện và nước ở nhà. Bạn có thể giảm lượng năng lượng bằng cách

- sử dụng vòi hoa sen ngắn hoặc mua vòi sen dòng chảy thấp;

- tắt đèn và điều hòa không khí trước khi rời khỏi nhà hoặc bất cứ khi nào bạn không ở trong phòng.

- giữ cửa tủ lạnh đóng lại.

- Đi học bằng xe đạp.

Nếu bạn nghe theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không phải trả quá nhiều cho hóa đơn của mình và bạn có thể tiết kiệm năng lượng cần thiết.

Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close