Speaking - trang 21 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 7 mới

1.Choose a-f to complete the following conservation. Then practice it with a friend. Chọn a-f để hoàn thành hội thoại sau đây. Rồi luyện tập với một người bạn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1.Choose a-f to complete the following conservation. Then practice it with a friend.

(Chọn các đáp án a-f để hoàn thành đoạn hội thoại sau đây. Luyện tập với một người bạn.) 

Lời giải chi tiết:

1. e; 2. a; 3. c; 4. b; 5. f; 6. d

Tạm dịch: 

Nick: Bạn đang làm gì vậy Mi?

Mi: Minh đang chuẩn bị cho lễ hội hoa.

Nick: Nó được tổ chức ở Đà Lạt phải không?

Mi: Đúng vậy, nó được tổ chức ở đó kể từ năm 2005.

Nick: Nhìn những bức hình hoa đẹp này. Bạn lấy chúng từ đâu vậy? Từ Internet à?

Mi: Không, chúng là những bức hình mà ba mẹ mình chụp ở lễ hội năm ngoái.

Nick: Thật à? Bạn cũng đi đến lễ hội à?

Mi: Đúng rồi, nó là một trong những lễ hội thú vị nhất mà mình từng xem.

Nick: Điều gì bạn thích nhất về lễ hội này?

Mi: Mình thích những màn trưng bày hoa và diễu hành. Mình có thể thấy hàng trăm loại hoa ở đó.

Nick: Lễ hội thường được tổ chức khi nào vậy Mi?

Mi: Nó thường diễn ra vào cuối tháng 12.

Nick: Tuyệt thật. Mình sẽ đi đến đó vài ngày.

Bài 2

Task 2. Match the question with the suitable answers. In pairs, prepare a short talk about the festival.

(Nối các câu hỏi với câu trả lời thích hợp. Theo cặp, chuẩn bị một bài nói ngắn về lễ hội này.)

Lời giải chi tiết:

1 –  c: What - Bikaner Camel Festival

(Cái gì – Lễ hội lạc đà Bikaner)

2 – f: Who – Camel owners and visitors all over the world

(Ai – Chủ của những con lạc đà và du khách khắp nơi trên thế giới)

3 – b: When - January

(Khi nào – tháng Một)

4 – a: How often – Every year

(Bao lâu một lần – Hàng năm)

5 – d: Why – Camel owners show off their camels.

(Tại sao? – Chủ của những con lạc đà khoe lạc đà của họ.)

6 – g: How – A competition for best decorated camel, fur cutting design, camel milking and the best camel hair cut… Usual camel performances such as camel races, camel dances…

(Như thế nào - Một cuộc thi dành cho những chú lạc đà được trang trí đẹp nhất, thiết kế cắt lông, vắt sữa lạc đà và cắt lông lạc đà đẹp nhất… Các buổi biểu diễn lạc đà thông thường như cuộc đua lạc đà, vũ điệu lạc đà…)

Bikaner Camel Festival is held in January every year in Bikaner, a city in northern India. Camel owners and visitors all over the world take part in this festival. The festival is held  so that camel owners show off their camels. At the festival, there are a competition for best decorated camel, fur cutting design, camel milking and the best camel hair cut, and usual camel performances such as camel races, camel dances…

Tạm dịch: 

Lễ hội lạc đà Bikaner được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm tại Bikaner, một thành phố ở miền bắc Ấn Độ. Chủ sở hữu lạc đà và du khách trên khắp thế giới tham gia vào lễ hội này. Lễ hội được tổ chức để những người chủ sở hữu lạc đà khoe những chú lạc đà của mình. Tại lễ hội, có cuộc thi tìm kiếm lạc đà được trang trí đẹp nhất, thiết kế cắt lông, vắt sữa lạc đà và cắt lông lạc đà đẹp nhất, và các màn trình diễn lạc đà thông thường như cuộc đua lạc đà, vũ điệu lạc đà…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close