Speaking - trang 6 - Unit 1 – SBT tiếng Anh 7 mới

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.

(Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

1.b: I love cooking.

2.d: It's great when I can see other people enjoy my food

3.f: When I was 6 years old, my mum taught me how to cook my first dish.

4.e: Yes, my mum loves it too.

5.a: I don't think it's difficult because I like it very much.

6.c: Most of the time I learn from mum. Sometimes I get them from the Internet. 

Tạm dịch:  

Mi: Nga, sở thích của bạn là gì?

Nga: Mình thích nấu ăn.

Mi: Tại sao?

Nga: Thật tuyệt khi có thể thấy những người khác thích món ăn của mình.

Mi: Bạn bắt đầu sở thích khi nào?

Nga: Khi mình 6 tuổi, mẹ mình dạy mình cách nấu món ăn đầu tiên.

Mi: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất kỳ ai không?

Nga: Có, mẹ mình cũng thích

Mi: Nấu ăn có khó không?

Nga: Mình không nghĩ nó khó bởi vì mình rất thích nó.

Mi: Bạn lấy công thức nấu nướng từ đâu?

Nga: Hầu hết thời gian mình học từ mẹ. Thỉnh thoảng mình học từ Internet.

Bài 2

Task 2. Make a similar conversation. Use the information given below.

(Tạo một đoạn hội thoại tương tự bài 1. Sử dụng các từ được cho dưới đây.)

-  Hobby: sewing

- Reason: making own clothes

-  Started: last year

-  Who shares the hobby: elder sister

-  Easy or difficult: quite difficult

-  Where to get the sewing patterns: fashion magazines

Lời giải chi tiết:

A:

What is your favourite hobby?

B:

I love sewing.

A:

Why?

B:

Because 1 like making my own clothes.

A:

When did you start your hobby?

B:

Last year.

A:

Do you share this hobby with anyone?

B:

Yes, my elder sister loves it too.

A:

Is it difficult to sew?

B:

Yes, it's quite difficult.

A:

Where do you get the sewing patterns?

B:

1 get them from fashion magazines.

Tạm dịch: 

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Tôi thích may vá.

A: Tại sao?

B: Bởi vì tôi thích tự làm quần áo.

A: Khi nào bạn đã bắt đầu sở thích của của mình?

B: Năm ngoái.

A: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai?

B: Vâng, chị gái tôi cũng thích nó.

A: May có khó không?

B: Vâng, nó khá khó.

A: Bạn có được các mẫu may từ đâu?

B: Tôi lấy chúng từ các tạp chí thời trang. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close