. Speaking – trang 39 – Unit 5 – SBT tiếng Anh 7 mới.

Choose A-E to complete the following conversation. Then practise the conversation with your friend.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose A-E to complete the following conversation. Then practise the conversation with your friend.
(Chọn từ A-E để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây. Luyện tập hội thoại với bạn bè.)

A: Help me make a glass of lemonade, please. What should I do first?

A. Next, put five cups of cold water into a glass.

B: Then add sugar in your water.

B:(1)_______

A: Squeeze lemons for lemon juice. What should I do next?

C. Mix all of your ingredients together, put in some ice, and enjoy your cool and fresh lemonade.

B:(2)______________

D. First, take and squeeze three lemons for half a

A: Put cold water into a glass. And after that?

cup of lemon juice.

B:(3)______________

E. Three teaspoons.

A: How much sugar should 1 add?

 

B:(4)______________

 

A: Ok. And then?

 

B:(5)______________

 

A: Ah, yes. Thank you.

 

Lời giải chi tiết:

1. D 2. A 3. B 4. E 5. C
 

Tạm dịch: 

A: Vui lòng giúp mình làm 1 ly nước chanh. Mình nên làm gì trước?

B: Trước tiên lấy chanh và vắt ra nửa cốc nước chanh.

A: Vắt chanh cho ra nước chanh. Vậy sau đó mình làm gì nữa?

B: Kế tiếp, cho 5 tách nước lanh vào ly thủy tinh.

A: Cho nước lanh vào ly. Và sau đó?

B: Sau đó cho đường vào nước.

A: Mình nên cho vào bao nhiêu đường?

B: Ba muỗng cà phê.

A: Được. Và sau đó?

B: Khuấy đều chúng và thêm ít đá lạnh, và thưởng thức nước chanh mát mẻ và trong lành của bạn.

A: À, vâng. Cảm ơn nhiều.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Look at the shopping list. In pairs, read the dialogue aloud and then act out similar dialogues.

(Nhìn vào danh sách mua sắm. Ghép từng đôi một thành các đoạn hội thoại tương tự và đọc to)

 

Lời giải chi tiết:

A: Have you got any yogurt?

B: Yes, we have. How much do you want?

A: Three cartons, please.

B: Here you are, sir. Do you need anything else?

A: No. thanks.

Tạm dịch:

A: Chị có sữa chua không vậy?

B: Vâng, có. Anh muốn bao nhiêu?

A: Làm ơn cho ba thùng.

B: Đây anh. Anh có cồn gì thêm không?

A: Không, cảm ơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close