Speaking – trang 33 – Unit 10 – SBT tiếng Anh 7 mới.

Mai and Nam are talking about energy sources. Choose a-e to complete their conversation. Mai và Nam đang nói về nguồn năng lượng. Chọn các đáp án a-e để hoàn thành đoạn hội thoại.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Mai and Nam are talking about energy sources. Choose a-e to complete their conversation.
Mai và Nam đang nói về nguồn năng lượng. Chọn các đáp án a-e để hoàn thành đoạn hội thoại.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Mai: Chào Nam. Mình đang làm một dự án về năng lượng mặt trời nhưng mình không hiểu nguồn năng lượng không thể tái tạo được là gì.

Nam: À, nó là một nguồn mà không thể thay thế được sau khi sử dụng.

Mai: Ồ. Bạn có thể nói rõ hơn dược không?

Nam: À, khi một nguồn năng lượng được sử dụng, sẽ mất nhiều thời gian để thay thế nó.

Mai: Điều gì xảy ra với chúng ta khi những nguồn năng lượng cạn kiệt?

Nam: Mọi thứ sẽ chấm hết.

Mai: Vậy chúng ta sẽ làm gì sau đó?

Nam: Chúng ta sẽ phải sử dụng những nguồn có thể tái tạo như gió, nước, và ánh sáng.

Mai: Ồ, mình biết.

Nam: Chúng có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng.

Mai: Và chúng có nhiều và an toàn phải không?

Nam: Đúng vậy. Những nguồn này sẽ trở nên cần thiết trong tương lai. Vì vậy chúng sẽ nhanh chóng được phát triển và bảo vệ cẩn thận.

Mai: Cảm ơn bạn nhé. 

Lời giải chi tiết:

 

Key - Đáp án:

1. c;

2. e;

3. a;

4. b;

5. d

Bài 2

Task 2. Complete the network. Then ask and answer questions about renewable and non-renewable energy sources.  

Hoàn thành sơ đồ. Hỏi và trả lời về nguồn năng lượng có thể tái tạo và nguồn năng lượng không thể tái tạo.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

A: Gió thuộc loại năng lượng nào?

B: Nó là nguồn năng lượng có thể phục hồi?

A: Tại sao gọi đó là nguồn năng lượng có thể phục hồi?

B: Bởi vì nó có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close