Writing – trang 48 – Unit 6 – SBT tiếng Anh 7 mới

Write the answers to the questions about your school.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write the answers to the questions about your school.

(Viết câu trả lời về trường bạn.)

What is the school named/called?

(Trường của em tên gì?)

Where is it situated/located?

(Trường của em ở đâu?)

When was it founded/built?

(Trường của em được thành lập/ xâu dựng khi nào?)

What can be seen in the schoolyard?

(Trong sân trường em có thể nhìn thấy gì?)

What is grown in the school garden?

(Cái gì được trồng trong vườn trường?)

How are the classrooms decorated?

(Các phòng học được trang trí như thế nào?)

Where are the teachers' motorbikes and students' bikes kept?

(Xe máy của giáo viên và xe đạp của học sinh được giữ ở đâu?)

What is your school surrounded by?

(Trường học của em được bao quanh bởi cái gì?)

Lời giải chi tiết:

1. My school is named Chu Van An.

(Trường tôi tên là Chu Văn An.)

2. It’s located in Cong Quynh Street, District 1, HCM City.

(Nó nằm ở đường Cống Quỳnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.)

3. It’s built in 1959.

(Nó được xây dựng vào năm 1959.)

4. Stone seats and old trees.

(Ghế đá và những cây cổ thụ.)

5. Vegetables and flowers.

(Nhiều rau và hoa.) 

6. They are decorated with colorful notice boards, flower vases...

(Chúng được trang trí với những bảng thông báo đầy màu sắc, bình hoa...)

7. They are kept in the parking lot in the school’s backyard.

(Chúng được giữ ở bãi giữ xe nằm ở sân sau của trường.)

8. It is surrounded by many big trees.

(Trường được bao quanh bởi nhiều cây lớn.)

Bài 2

Task 2. Write a paragraph about your school, using the information in 1.

(Viết một đoạn văn về trường hạn, sử dụng thông tin phần 1.)

Lời giải chi tiết:

My school is called Chu Van An. It’s located in Cong Quynh Street, District 1, Ho Chi Minh City. It is an old secondary school and built in 1959. It has a big yard for us to play in the break time. The yard has many stone seats and old trees. The school garden is grown with vegetables and flowers. The school has more than 20 rooms which are decorated with colorful notice boards, flower vases. The school also has a parking lot in the backyard for keeping teachers’ motorbikes and students’ bikes. It is a beautiful school and surrounded by many big trees.

Tạm dịch:  

Trường tôi tên là trường Chu Văn An. Nó nằm ở đường Cống Quỳnh, quận 1, Thành phổ Hồ Chí Minh. Nó là một trường Trung học Cơ sở được xây dựng vào năm 1959. Nó có một sân trường rộng lớn cho chúng tôi chơi vào giờ giải lao. Sân trường có nhiều ghế đá và cây lớn. Vườn trường được trồng nhiều rau và hoa. Trường có hơn 20 phồng được trang trí với những bảng thông báo đầy màu sắc và những bình hoa. Trường cũng có một bãi giữ xe nằm ở sân sau để giữ xe máy của giáo viên và xe đạp của học sinh. Nó là một ngôi trường đẹp và được bao quanh bởi nhiều cây lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close