Trắc nghiệm Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại - Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?

 • A

  Vàng (Au)              

 • B

  Bạc (Ag)             

 • C

  Đồng (Cu)              

 • D

  Nhôm (Al)

Câu 2 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?

 • A

  Vonfam (W)            

 • B

  Đồng (Cu)          

 • C

  Sắt (Fe)                   

 • D

  Kẽm (Zn)

Câu 3 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẻo nhất?

 • A

  Đồng (Cu)               

 • B

  Nhôm (Al)          

 • C

  Bạc (Ag)                 

 • D

  Vàng (Au)

Câu 4 :

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) ?

 • A

  Liti (Li)                 

 • B

  Natri (Na)            

 • C

  Kali (K)                 

 • D

  Rubiđi (Rb)

Câu 5 :

Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ là:

 • A

  Na

 • B

  Fe

 • C

  Al

 • D

  K

Câu 6 :

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

 • A

  Ag, Cu                  

 • B

  Au, Ag                   

 • C

  Au, Al                    

 • D

  Ag, Al

Câu 7 :

1 mol đồng (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là:

 • A

  7,86 g/cm3                  

 • B

  8,39 g/cm3           

 • C

  8,94 g/cm3             

 • D

  9,3 g/cm3

Câu 8 :

1 mol nhôm (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 2,7 gam/cm3, có thể tích tương ứng là:

 • A

  12 cm3                   

 • B

  11 cm3                   

 • C

  10 cm3                   

 • D

  13 cm3                   

Câu 9 :

1 mol kali (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 0,86 gam/cm3, có thể tích tương ứng là:

 • A

  50 cm3                 

 • B

  47 cm3                

 • C

  55, 4 cm3                

 • D

  45,35 cm3

Câu 10 :

Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại sau:

X là kim loại:

 • A
  Fe.
 • B
  Ag.       
 • C
  Cu.                   
 • D
  Al.
Câu 11 :

Chọn câu trả lời đúng:

 • A
  Tất cả các kim loại tồn tại ở thể rắn.
 • B
  Kim loại có ánh kim
 • C
  Kim loại dẫn điện, không dẫn nhiệt.    
 • D
  Kim loại có tính dẻo và giòn.
Câu 12 :

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • A
  Bản chất của kim loại                                                       
 • B
  Nhiệt độ của môi trường
 • C
  Pha thể tích bên trong hay pha bề mặt bên ngoài của kim loại
 • D
  Cả A, B, C đều đúng
Câu 13 :

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:

a/  Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có . . (X). . . cao.

b/  Bạc vàng được dùng làm . . (Y). . . vì có ánh kim rất đẹp.

c/  Nhôm được dùng làm vỏ máy bay do . . (Z). . . và . . (T). . .

d/  Đồng và nhôm được dùng làm . . (G). . . là do dẫn điện tốt.

(X), (Y), (Z và T), (G) lần lượt là:

          

 • A
  nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, mềm và dẻo, dây điện.
 • B
  độ cứng, dây điện, nhẹ và bền, đồ trang sức.
 • C
  độ dẻo, đồ trang sức, cứng và bền, dây điện.
 • D
  nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, nhẹ và bền, dây điện.
Câu 14 :

Chọn câu trả lời đúng:

           

 • A
  Tất cả các kim loại tồn tại ở thể rắn.
 • B
  Kim loại có ánh kim
 • C
  Kim loại dẫn điện, không dẫn nhiệt.    
 • D
  Kim loại có tính dẻo và giòn.
Câu 15 :

Kim loại nào ở điều kiện thường ở thể lỏng trong các kim loại sau:

 • A
  Na
 • B
  Ca
 • C
  Li
 • D
  Hg
Câu 16 :

 Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân nào sau đây?

 • A
  Là kim loại rất cứng                                                           
 • B
  Là kim loại rất mềm
 • C
   Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao                         
 • D
  Là kim loại có khối lượng phân tử lớn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?

 • A

  Vàng (Au)              

 • B

  Bạc (Ag)             

 • C

  Đồng (Cu)              

 • D

  Nhôm (Al)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kim loại nào dẫn điện tốt nhất là Ag

Câu 2 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?

 • A

  Vonfam (W)            

 • B

  Đồng (Cu)          

 • C

  Sắt (Fe)                   

 • D

  Kẽm (Zn)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Vonfam (W)

Câu 3 :

Trong tất cả các kim loại sau đây, kim loại nào dẻo nhất?

 • A

  Đồng (Cu)               

 • B

  Nhôm (Al)          

 • C

  Bạc (Ag)                 

 • D

  Vàng (Au)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kim loại dẻo nhất là vàng (Au)

Câu 4 :

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) ?

 • A

  Liti (Li)                 

 • B

  Natri (Na)            

 • C

  Kali (K)                 

 • D

  Rubiđi (Rb)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kim loại nhẹ nhất là liti

Câu 5 :

Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ là:

 • A

  Na

 • B

  Fe

 • C

  Al

 • D

  K

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Kim loại có tỉ khối nhỏ hơn 5 là kim loại nhẹ, như Na, K, Mg, Al,…

- Kim loại có tỉ khối lớn hơn 5 là kim loại nặng, như Fe, Zn, Cu, Ag, Au,…

- Những kim loại bền, nhẹ sẽ được ứng dụng trong kĩ thuật và đời sống.

Lời giải chi tiết :

Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ là: Al

Câu 6 :

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

 • A

  Ag, Cu                  

 • B

  Au, Ag                   

 • C

  Au, Al                    

 • D

  Ag, Al

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là Au và Ag (vàng và bạc)

Câu 7 :

1 mol đồng (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là:

 • A

  7,86 g/cm3                  

 • B

  8,39 g/cm3           

 • C

  8,94 g/cm3             

 • D

  9,3 g/cm3

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức :  $D = \frac{m}{V}$

Lời giải chi tiết :

1 mol Cu có khối lượng 64 gam

Áp dụng công thức :  $D = \frac{m}{V} = \frac{{64}}{{7,16}} = 8,94\,\,gam/c{m^3}$

Câu 8 :

1 mol nhôm (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 2,7 gam/cm3, có thể tích tương ứng là:

 • A

  12 cm3                   

 • B

  11 cm3                   

 • C

  10 cm3                   

 • D

  13 cm3                   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức :  $V = \frac{m}{D}$

Lời giải chi tiết :

1 mol Al có khối lượng 27 gam

Áp dụng công thức : $V = \frac{m}{D} = \frac{{27}}{{2,7}} = 10\,\,c{m^3}$ 

Câu 9 :

1 mol kali (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 0,86 gam/cm3, có thể tích tương ứng là:

 • A

  50 cm3                 

 • B

  47 cm3                

 • C

  55, 4 cm3                

 • D

  45,35 cm3

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức :  $V = \dfrac{m}{D}$

Lời giải chi tiết :

1 mol K có khối lượng 39 gam

Áp dụng công thức :  $V = \frac{m}{D} = \frac{{39}}{{0,86}} = 45,35\,\,c{m^3}$

Câu 10 :

Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại sau:

X là kim loại:

 • A
  Fe.
 • B
  Ag.       
 • C
  Cu.                   
 • D
  Al.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kim loại X có điện trở lớn nhất => trong 4 kim loại X có tính dẫn điện thấp nhất => X =?

Lời giải chi tiết :

Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện càng giảm

Kim loại X có điện trở lớn nhất => trong 4 kim loại X có tính dẫn điện thấp nhất => X là kim loại Fe

Câu 11 :

Chọn câu trả lời đúng:

 • A
  Tất cả các kim loại tồn tại ở thể rắn.
 • B
  Kim loại có ánh kim
 • C
  Kim loại dẫn điện, không dẫn nhiệt.    
 • D
  Kim loại có tính dẻo và giòn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A thủy ngân là kim loại nhưng ở thể lỏng

C kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt

D giòn không phải tính chất chung của kim loại

Câu 12 :

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • A
  Bản chất của kim loại                                                       
 • B
  Nhiệt độ của môi trường
 • C
  Pha thể tích bên trong hay pha bề mặt bên ngoài của kim loại
 • D
  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào bản chất của kim loại

Câu 13 :

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:

a/  Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có . . (X). . . cao.

b/  Bạc vàng được dùng làm . . (Y). . . vì có ánh kim rất đẹp.

c/  Nhôm được dùng làm vỏ máy bay do . . (Z). . . và . . (T). . .

d/  Đồng và nhôm được dùng làm . . (G). . . là do dẫn điện tốt.

(X), (Y), (Z và T), (G) lần lượt là:

          

 • A
  nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, mềm và dẻo, dây điện.
 • B
  độ cứng, dây điện, nhẹ và bền, đồ trang sức.
 • C
  độ dẻo, đồ trang sức, cứng và bền, dây điện.
 • D
  nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, nhẹ và bền, dây điện.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Câu 14 :

Chọn câu trả lời đúng:

           

 • A
  Tất cả các kim loại tồn tại ở thể rắn.
 • B
  Kim loại có ánh kim
 • C
  Kim loại dẫn điện, không dẫn nhiệt.    
 • D
  Kim loại có tính dẻo và giòn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A thủy ngân là kim loại nhưng ở thể lỏng

C kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt

D giòn không phải tính chất chung của kim loại

Câu 15 :

Kim loại nào ở điều kiện thường ở thể lỏng trong các kim loại sau:

 • A
  Na
 • B
  Ca
 • C
  Li
 • D
  Hg

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các kim loại có duy nhất kim loại thủy ngân (Hg) ở thể lỏng ở điều kiện thường.

Câu 16 :

 Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân nào sau đây?

 • A
  Là kim loại rất cứng                                                           
 • B
  Là kim loại rất mềm
 • C
   Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao                         
 • D
  Là kim loại có khối lượng phân tử lớn.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao

close