Giải bài 4 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.

* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước

* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước.

CT: giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người = giá trị xuất khẩu : dân số (USD/người)

* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của một số quốc gia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close