Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 10, Hãy nêu tên và đặc điểm của các phép chiếu hình bản đồ theo các hình dưới đây.

 • pic

  Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 10, Căn cứ vào hình dạng của mạng lưới kinh tuyến và vĩ tuyến (lưới chiếu) ở các hình dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10, Hãy nêu sự khác nhau về cơ sở chiếu và đặc điểm của mạng lưới kinh, vĩ tuyến theo 3 phép chiếu:

 • pic

  Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10, Trong các phép chiếu phương vị đứng, hình trụ đứng và hình nón đứng thì khu vực nào của Địa Cầu chính xác và khu vực nào kém chính xác?

 • pic

  Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 10, Trong phép chiếu hình trụ ngang dưới đây, em hãy cho biết hình trụ tiếp xúc với đường kinh tuyến hay đường vĩ tuyến?

Gửi bài Gửi bài