Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

 • pic

  Bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu cơ cấu GDP theo ngành năm 2008 (%)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 10, Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.

 • pic

  Bài 4 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào lược đồ GDP tính theo đầu người năm 2000 dưới đây, em hãy nêu rõ:

Gửi bài Gửi bài