Giải bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nguồn lực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close