Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

 • pic

  Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 18 trong SGK ban chuẩn và kiến thức đã học, em hãy nêu ảnh hưởng của độ cao và hướng sườn đến sự phát triển của các vành đai thực vật núi Anpơ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu các dẫn chứng về những hoạt động tích cực của con người được xem như một nhân tố rất quan trọng có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Gửi bài Gửi bài