Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng ................ km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng ............... km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng ................. km.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sinh quyển - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng 22 km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng 11 km.

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng 60 m.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

    Dựa vào hình 18 trong SGK ban chuẩn và kiến thức đã học, em hãy nêu ảnh hưởng của độ cao và hướng sườn đến sự phát triển của các vành đai thực vật núi Anpơ.

  • Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu các dẫn chứng về những hoạt động tích cực của con người được xem như một nhân tố rất quan trọng có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Quảng cáo
close