Quảng cáo
 • Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu về sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2007, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước này:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy tính bình quân lương thực theo đầu người, điền vào chỗ chấm (...) ở bảng trên và nêu nhận xét:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo