Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %),

 • pic

  Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10, Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, giải thích:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài