Giải bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %),

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %), em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới.

Hướng dẫn: Trục hoành biểu hiện các mốc thời gian, trục tung biểu hiện số % so với tổng là 100.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài