Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10, Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc.

 • pic

  Bài 2 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy điền những nội dung phù hợp nêu rõ tình hình phát triển của ngành thông tin liên lạc vào bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 63 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 63 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy quan sát lược đồ trên và phân tích đặc điểm bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân của các nước trên thế giới:

Gửi bài Gửi bài