Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 19.1 và hình 19.2 trong SGK ban chuẩn hoặc hình 26.1 và hình 26.2 ban nâng cao,

 • pic

  Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 19.11 trong SGK ban chuẩn hoặc hình 26.11 ban nâng cao và các kiến thức đã học, em hãy xác định tên các vành đai thực vật tương ứng với vành đai đất theo sơ đồ dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 10, Vì sao việc trồng và bảo vệ rừng lại là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách ở nước ta và nhiều nước trên thế giới?

Gửi bài Gửi bài