Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) ở câu dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10, Từ hai sơ đồ A và B dưới đây, em hãy xác định sơ đồ nào thể hiện ngày triều cường và sơ đồ nào thể hiện ngày triều kém?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào lược đồ Các dòng biển trên thế giới hình 16.4 SGK ban chuẩn hoặc hình 22.4 SGK ban nâng cao, em hãy dùng bút màu đỏ để tô lên các dòng biển nóng ở hình dưới đây.

Gửi bài Gửi bài