Quảng cáo
 • Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy quan sát và tìm hiểu kĩ nội dung bản đồ treo tường “Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa” từ đó nêu nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên thế giới?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 7.3 và hình 10 ban chuẩn hoặc hình 9.1 và hình 12 ban nâng cao kết hợp với những kiến thức đã học, em hãy:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo