Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong câu dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 10, Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Xuân phân (21-3) và ngày Thu phân (23-9).

 • pic

  Bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10, Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

Gửi bài Gửi bài