Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10

Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10, Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

Quảng cáo

Đề bài

Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ, hình ảnh.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close