Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 23.1 ban chuẩn hoặc hình 13.1 ban nâng cao, em hãy nhận xét theo dàn ý sau: * Hình dạng của mỗi kiểu tháp dân số........

 • pic

  Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào “Biểu đồ Kết cấu lao động theo khu vực kinh tế năm 2009 (%)”, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết:

Gửi bài Gửi bài