Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đặc trưng, những thuận lợi, khó khăn của dân số già và dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

* Dân số trẻ:

- Đặc trưng:

   + Nhóm tuổi 1 – 14: Có tỉ lệ khá cao, chiếm trên 35% dân số.

   + Nhóm tuổi 15 – 59: Có tỉ lệ cao, chiếm trên 55% dân số.

   + Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên: Có tỉ lệ thấp, chiếm dưới 10% dân số.

- Thuận lợi: Nguồn lao động trẻ, dồi dào, được bổ sung hàng năm, có khả năng học hỏi nhanh.

- Khó khăn:

   + Gây sức ép lớn lên giáo dục, y tế và môi trường

   + Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn phổ biến.

   + Tỉ lệ phụ thuộc cao.

* Dân số già:

- Đặc trưng:

   + Nhóm tuổi 1 – 14: Có tỉ lệ trung bình, chiếm dưới 25% dân số.

   + Nhóm tuổi 15 – 59: Có tỉ lệ rất cao, chiếm trên 60% dân số.

   + Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên: Có tỉ lệ tương đối cao, chiếm trên 15% dân số.

- Khó khăn:

   + Thiếu hụt lao động cho các ngành kinh tế.

   + Chi phí lớn cho các phúc lợi xã hội (lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế...).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close