Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình bên, em hãy cho biết ở tây Nguyên có đá gốc là đá badan thì lớp phủ thổ nhưỡng sẽ được hình thành là đất gì?

 • pic

  Bài 2 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10, Lớp phủ thổ nhưỡng sau khi được hình thành bị thoái hóa trở nên xấu đi, thậm chí bị mất đi, theo em do những nguyên nhân nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10, Muốn giữ được lớp phủ thổ nhưỡng, đồng thời làm cho đất ngày càng tốt hơn, theo em cần có những biện pháp gì?

Gửi bài Gửi bài