Giải bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 10, Muốn giữ được lớp phủ thổ nhưỡng, đồng thời làm cho đất ngày càng tốt hơn, theo em cần có những biện pháp gì?

Quảng cáo

Đề bài

Muốn giữ được lớp phủ thổ nhưỡng, đồng thời làm cho đất ngày càng tốt hơn, theo em cần có những biện pháp gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nhân tố ảnh hưởng - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Trồng và bảo vệ rừng và lớp phủ thực vật.

- Thực hiện quá trình canh tác hợp lí, để thời gian trống giữa các vụ để đất nghỉ ngơi và phục hồi.

- Sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

- Xây dựng hệ thống thủy lợi trong canh tác để tưới, tiêu nước hợp lí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close