Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu “Sự gia tăng dân số qua các thời kì” dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào hình 22.1 và 22.2 ban chuẩn hoặc hình 30.1 và 30.2 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (...)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét giữa 2 nhóm nước: Các nước phát triển và các nước đang phát triển thời kì 1950 – 2005 về:

 • pic

  Bài 4 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào lược đồ “Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên hàng năm thời kì 2000 – 2005 (%)”, em hãy xác định một số nước có mức gia tăng dân số khác nhau và điền vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 5 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 5 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu những hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí:

Gửi bài Gửi bài