Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy điền chú giải vào chỗ chấm (...) của hình dưới đây để thuyết minh cho sơ đồ lớp vỏ địa lí của Trái Đất.

 • pic

  Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10, Nguyên nhân cơ bản của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10, Vì sao con người phải nghiên cứu kĩ và toàn diện điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng?

 • pic

  Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 10, Trong trường hợp con người cần xây dựng một đập nước ở trên sông để làm nhà máy thủy điện, theo em cần phải chú ý đến những vấn đề gì?

Gửi bài Gửi bài