Quảng cáo
 • Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dấu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hình 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

  Xem lời giải