Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hình 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 8.3 ban chuẩn hoặc hình 10.4 ban nâng cao và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết:

* Vị trí A ở hình bên là:...................................................................................

* Vị trí B ở hình bên là: ...................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ, sơ đồ, hình ảnh.

Lời giải chi tiết

* Vị trí A ở hình bên là: Địa lũy.

* Vị trí B ở hình bên là: Địa hào.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát hình 8.4, hình 8.5 ban chuẩn hoặc hình 10.5 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định trên lược đồ dưới đây đã xảy ra hiện tượng địa lý gì?

  • Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát kĩ hình 8.2 ban chuẩn hoặc hình 10.1 ban nâng cao và dựa vào kiến thức đã học, em hãy đánh dấu vào ô trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Quảng cáo
close