Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

 • pic

  Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy sắp xếp các cụm từ dưới đây vào bảng sao cho phù hợp:

Gửi bài Gửi bài