Giải bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close