Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

 • pic

  Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện ảnh hưởng của từng nhân tố tới phân bố nông nghiệp.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài