Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học và quan sát các hình 12.1 ban chuẩn hoặc 15.1 ban nâng cao, em hãy điền vào sơ đồ bên:

 • pic

  Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát các hình 12.1, hình 12.3 ban chuẩn hoặc hình 15.2, hình 15.3 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở các câu dưới đây ý đúng sao cho thích hợp:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy giải thích vì sao có sự phân bố của khí áp và gió như vậy.

Gửi bài Gửi bài