Quảng cáo
 • Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát lược đồ, kết hợp các kiến thức đã học em hãy xác định những khu vực phân bố chủ yếu các cây lương thực chính và nêu rõ đặc điểm sinh thái của chúng.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây những thông tin phù hợp nêu rõ vai trò và đặc điểm của hai nhóm cây lương thực và cây công nghiệp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK và các kiến thức đã học, em hãy điền vào bảng sau đặc điểm sinh thái và tình hình phân bố của một số cây công nghiệp chủ yếu:

  Xem lời giải