Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây những thông tin phù hợp nêu rõ vai trò và đặc điểm của hai nhóm cây lương thực và cây công nghiệp.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây những thông tin phù hợp nêu rõ vai trò và đặc điểm của hai nhóm cây lương thực và cây công nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành trồng trọt - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK và các kiến thức đã học, em hãy điền vào bảng sau đặc điểm sinh thái và tình hình phân bố của một số cây công nghiệp chủ yếu:

  • Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 10, Quan sát lược đồ, kết hợp các kiến thức đã học em hãy xác định những khu vực phân bố chủ yếu các cây lương thực chính và nêu rõ đặc điểm sinh thái của chúng.

Quảng cáo
close