Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10, Sau khi quan sát các hình trong SGK: hình 14.1 và hình 19.1 ban chuẩn hoặc hình 18.1 và hình 26.1 ban nâng cao,

 • pic

  Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10, Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở đâu và do nguyên nhân gì chi phối?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10

  Giải bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10, Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới thể hiện và diễn ra như thế nào?

Gửi bài Gửi bài