Giải bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10, Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới thể hiện và diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới thể hiện và diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức quy luật địa - phi địa đới - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới: Các quy luật địa đới và phi địa đới không có tác động riêng lẻ mà diễn ra đồng thời và tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi quy luật lại đóng vai trò chủ chốt trong từng trường hợp cụ thể, chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển của tự nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close