Giải bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 10, Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở đâu và do nguyên nhân gì chi phối?

Quảng cáo

Đề bài

Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở đâu và do nguyên nhân gì chi phối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức quy luật phi địa đới - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Quy luật phi địa đới thường được thể hiện rõ ở các vùng núi cao và vùng nằm sâu trong nội địa.

- Nguyên nhân: Độ cao địa hình và vị trí gần hay xa biển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close